ΔΩΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΗΝΑ ΔΗΜΟ